Mieczysław Małecki

W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r. Od kwietnia 1940 r. w ZWZ. Aresztowany, przebywał w obozie koncentracyjnym.

 

 

 

 

 

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 298; 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 65;