Kazimierz Trojanowski

Kapral Przed 1939 r. członek OSP w Poświętnem. W OWWP od lutego do 10 kwietnia 1940 r. Przebywał w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu. Po wojnie powrócił do Poświętnego. Załączone zdjęcie wykonane zostało 23.12.1963 r. w Poświętnem. Źródło: 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 306; 2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 81; 3. Ł. Matysiak i J. Szczepański, Radzice, maszynopis, cz. 2 s. 11. Administrator strony zwraca się z uprzejmą prośbą do pana Mariusza Piekarskiego, wnuka Kazimierza Trojanowskiego o kontakt e-mail: majorhubal@op.pl w celu uzupełnienia informacji o jego dziadku.