Władysław Osiński

D-ca drużyny 
W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r. 

Urodziłem się 23 stycznia 1915 r. w Brzezinach (woj. łódzkie). Po ukończeniu szkoły w 1930 r. wraz z rodziną wyjechał do Tomaszowa Mazowieckiego i podjął pracę w Tomaszowskich Zakładach Włókien Sztucznych. W 1938 r. został powołany do służby wojskowej w 85 pułku strzelców wileńskich w Nowej Wilejce. Po kursie rekruckim zostaje wysłany na szkołę podoficerską do radiopułku, który wraz z dwoma innymi pułkami i pułkiem sanitarnym stacjonował w Warszawie na obszarze ograniczanym obecnymi ulicami Powąskowską, Krasińskiego i Elbląską. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej wraca do Nowej Wilejki do 85 pułku, otrzymuje awans na stopień kaprala i przydział do plutonu łączności jako radiotelegrafista. 
W 1939 r. pod koniec sierpnia 85 p.strz. wileńskich w składzie 19 Dywizji Piechoty wszedł do odwodowej Armii "Prusy". Brał udział w walkach pod Piotrkowem Trybunalskim skąd nastąpił odwrót w kierunku Warszawy. Na drugi dzień w godzinach wieczornych zostali zatrzymani w ...... pod Warszawą i otrzymali zadanie powstrzymania natarcia niemieckiego. Po przerwaniu obrony przez Niemców udaje się do warszawy i zgłasza się do Cytadeli gdzie z rozbitków organizowane były bataliony. Z Cytadeli wyruszył na obronę Mińska Mazowieckiego. Pod Mińskiem zostali rozbici przez Niemców. Wracając do Warszawy spotkał grupę żołnierzy organizujących obronę Grochowa. Wstąpił w ich szeregi. Dowódcą kompanii był kpt. Malinowski a jego zastępcą porucznik Makowiecki i ppor. Pron, który zginął na Grochowie w czasie walk. Przez cały czas bitwy warszawskiej bierze czynny udział w walkach o Grochów. Dowództwo obrony Grochowa mieściło się przy ulicy Podskarbińskiej. 
Po kapitulacji Warszawy... cdn. 

Źródło: 
1. W. Osiński, Życiorys, rękopis - kserokopia; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 301; 
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 67;