Bronisław Przybysz

W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r. Aresztowany, zginął w Obozie Koncentracyjnym w Buchenwaldzie. 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 303; 2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 69;