Bronisław Przybysz

W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r.

Aresztowany, zginął w Obozie Koncentracyjnym w Buchenwaldzie.
 

 

 

 

 

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 303; 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 69