Stanisław Szewczyk „Dąb”

Kapral

Urodził się 23 czerwca 1905 roku w Sobieniu gm. Białaczów. Syn Wojciecha i Anieli. Zasadniczą służbę wojskową odbywał 22 Pułku Piechoty w Siedlcach. Do Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. „Hubala” został skierowany przez komendanta ZWZ miasta Tomaszów Mazowiecki, por. Romualda Okonia „Żubra”. Służył od lutego do 13 marca 1940 roku. Po częściowej demobilizacji oddziału powrócił do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie został aresztowany przez gestapo. Po przesłuchaniu w tomaszowskim więzieniu został przewieziony do Piotrkowa Trybunalskiego i tam zamordowany w dniu 3 lipca 1940 roku.

 

 

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 305.
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 72.
3. M. Szymański, Związki oddziału majora Hubala z Tomaszowem Mazowieckim, Materiały z sesji "Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala", Tomaszów Maz. 1985, wyd. II, s. 18.
4. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI, s. 155,