Jerzy Stasiołek

Syn Antoniego i Zofii, brat Zygmunta Stasiołka.

W OWWP od stycznia do 13 marca 1940 r. Później szef Związku Odwet w Tomaszowie Mazowieckim. "Związek Odwetu w Inspektoracie Piotrkowskim najaktywniej występował w Obwodach Tomaszowskim i Piotrkowskim oraz także w tych rejonach Obwodu Brzeziny-Koluszki, które należały do GG. Trzeba również podkreślić, że najwcześniej w wymienionych obwodach przystąpiono do dywersji bojowej z bronią w ręku. Pierwsze próby zorganizowania Związku Odwetu w Obwodzie Tomaszów Mazowiecki sięgają już roku 1940. Kazimierz Kucharski „Garda"7 w swoim opracowaniu monograficznym wzmiankuje, że pierwszym szefem ZO był „Wicher" (nazwisko nieustalone), a następnie „Bolko", również niejednoznacznie zidentyfikowany (najprawdopodobniej por. Jerzy Stasiołek - hubalczyk)." (4. s. 16) "W listopadzie 1942 r. przybył do Tomaszowa Mazowieckiego por. rez. „Jurand"-„Kuna" (inż. Jan Kowalski) mianowany nowym komendantem Obwodu Wrzeciono. (...) Po kilku rozmowach ustalono nowy sztab Obwodu i zmieniono jego kryptonim z „Wrzeciono" na „Trznadel". W skład sztabu weszli:
- „Lecki"-„Stanisław" (inż. Emil Kraul) - komendant Miasta i szef wywiadu; 
- „Siwy" (Bronisław Okrojek) - szef organizacyjny; 
- Zygmunt Stasiołek (pseudonim nie ustalony) - oficer do spraw dywersji; 
- „Wojciech" (Jerzy Stasiołek) - przewidziany na dowódcę oddziału dywersyjnego „Mściciel" (5. s. 55) 

7 lutego 1943 r. nowo mianowany dowódca oddziału ppor. „Wojciech" i jego brat Zygmunt Stasiołek udali się na wesele odbywające się we wsi Podmałecz koło Lubochni. Wkrótce zjawiło się na weselu kilku młodych ludzi. Alkohol rozwiązał języki i obcy przybysze poprosili o kontakt z „lasem". Zygmunt Stasiołek dał im do zrozumienia, że sprawę może załatwić. Trzeźwiejszy od niego ppor. „Wojciech" zorientował sil że ma do czynienia z konfidentami i próbował ulotnić się przez okno. Dom jednak był już otoczony przez żandarmów. Podczas transportu do tomaszowskiego więzienia został zastrzeleony przy próbie ucieczki. Jego brata, Zygmunta, przewieziono do Tomaszowa, gdzie skonfrontowano go z dwoma dywersantami, którzy po opuszczeniu oddziału zostali aresztowani. Po śledztwie wszyscy zostali wywiezieni do Lubochni i tam 16 marca 1943 r. rozstrzelani.(5. s. 74) Na tablicy wmurowanej w budynek dawnej siedziby gestapo przy ulicy Zapiecek 8 w Tomaszowie Mazowieckim (obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna) znajduje się nazwisko Jerzy Stasiołek, zamiast Zygmunt.

Źródło:
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 305;
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 71;
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t.VI s.147
4.Dzieje 25 pp Armii Krajowej, praca zbior. pod red. M. Kopa, Łódź 2001, s. 16.
5. E. Wawrzyniak, Na rubieży Okręgu AK Łódź, Warszawa 1988, s. 55, 74.