Franciszek Bożyk

Urodził się 2 października 1918 r. w Werówce w powiecie opoczyńskim. Syn Michała i Józefy z domu Kmita. Z zawodu krawiec. Wyznanie - rzymsko katolickie. Mieszkał we wsi Werówka nr 20. Z oddziału odszedł prawdopodobnie 13 marca. Podczas końcowych działań Hubala w okolicy Drzewicy, Radzic i Anielina przebywał w domu w Werówce. Niemcy wpadli na jego trop dzięki informacjom dostarczonym przez sołtysa. Został aresztowany prawdopodobnie ok. 08 - 30.04.1940 r. osadzony w więzieniu w Radomiu. Tu, według relacji jego brata – Józefa, który go odwiedził w wiezieniu był bardzo pobity. Z Radomia został wywieziony 04.07.1940 r. i umieszczony w więzieniu karnym BRANDENBURG/HAVEL (nr. ewid. 346/283). W uzasadnieniu osadzenia w więzieniu wpisano "zdrada kraju". Następnie został przewieziony 02.09.1940 r. do Staatliches Konzentrazionslager Sonnenburg (obecnie Słońsk). Po tym pobycie został ponownie 21.06.1941 r. przywieziony do więzienia w Radomiu, ale już bez możliwości kontaktu z rodziną. Decyzją d-cy policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa SD - Karla Oberga (skazanego po wojnie na karę śmierci, a w 1963 r. amnestionowanego przez sąd francuski i repatriowanego do NRF) 20 grudnia 1941 r. przetransportowany został do Auschwitz i tam 21 grudnia 1941 r. otrzymał numer obozowy 24962. Rodzina otrzymała od niego tylko jeden list a niedługo potem informację z obozu, że 9 kwietnia1942 r. stwierdzono zgon. Według orzeczenia lekarza obozowego przyczyną śmierci było „zapalenie płuc przy katarze kiszki”. W Księdze Bólu i Pamięci jako datę śmierci podano 10 kwietnia 1942 r. 


Składamy serdeczne podziękowania dla pana Artura Ciszewskiego za tekst biogramu oraz przekazane fotografie. 

Źródło: 
1. Informacje przekazane Redakcji przez Artura Ciszewskiego. 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP majora Hubala, Warszawa 1987, s. 291. 
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 79. 
4. Księga Bólu i Pamięci, praca zbior. pod red. J. Franecki, Radom 1993, s. 99.