Józef Szufladowicz

Mieszkał w Inowłodzu. Zmarł w 2008 r. Pochowany na cmentarzu w Poświętnem pow. Opoczno. 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 306; 2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 72;