Władysław Tomczyk

W OWWP od lutego do 13 marca 1940 r. Ranny 30 marca w walce pod Huciskami. 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 306; 2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 75;