Jan Wasilewski

Kapral Syn Feliksa i Walerii. Urodził się 16 sierpnia 1916 roku w Emilianowie, w powiecie rawskim. Z zawodu był ślusarzem, hydraulikiem. Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1938-39 w14 Pułku Ułanów we Lwowie. Brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. W Oddziale Wydzielonym WP służył od stycznia 1940 r. Odszedł z oddziału po częściowej demobilizacji oddziału 13 marca 1940 r. Chcąc uniknąć aresztowania zgłosił się na roboty przymusowe w Niemczech gdzie pracował w zakładach chemicznych w Kassel w okresie od 1940 do 1945 roku. Zmarł 29 listopada 1967 roku i pochowany został na cmentarzu przy ulicy Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim. (Kw. 23) Źródła: 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 306; 2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 75;