Stanisław Dobrowolski

Urodzony w 1907 roku. Zginął w bliżej nieznanych okolicznościach podczas walk oddziału w 1940 roku. 

Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 293. 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 80.