Marian Małecki

Szeregowy

W OWWP od lutego do 10 kwietnia 1940 r. Od 1941 w BCh.

 

 

 

 

Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 299; 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 64;