Anatol Barnowski

Strzelec 

Urodzi się w 1922 roku. Konecki gimnazjalista. W Oddziale od lutego do 13 marca 1940 r. Aresztowany w Końskich przez gestapo 30 marca 1940 r. Powodem aresztowania było uczestnictwo w zebraniu konspiracyjnym (styczeń 1940 r.) w mieszkaniu państwa Rejeckich z dwoma emisariuszami organizacji "Gryf" ze Skarżyska Kamiennej, Tadeuszem Łazarczykiem i Zbigniewem Barańskim. Emisariusze byli już wcześniej śledzeni przez gestapo, któremu udało się namierzyć dwóch uczestników tego spotkania, Anatola Barnowskiego i Macieja Sielskiego. W czasie przesłuchania Barnowski nie przyznał się do służby w oddziale majora Hubala. Został rozstrzelany na Firleju pod Radomiem 24 maja 1940 roku. 

 

 


Źródło: 
1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 73 i dalej, t. III s. 18 i dalej, t. V s. 12, t. VI s. 11, 
2. B. Sasal-Sadowska, W poszumie lasów koneckich, Kraków 1983 r., s. 123;