Marian Stankowski

Urodził się w 1918 roku. Pochodził z miejscowości Zapole pow. Opoczno. (Dziś pow. Radom. Wieś znajdująca się koło Klwowa.) Pochowany w lesie pod wsią Kopcie niedaleko Szałasu wraz z drugim nieznanym żołnierzem oddział mjr Hubala. W środę, 27 marca (?) zostało schwytanych dwóch żołnierzy i zakłutych bagnetami. Żołnierze ci stanowili patrol majora Hubala."

W dniu 2 kwietnia 1940 r. na skraju lasu pod wsią Kopcie niemiecki patrol napotkał trzech śpiących żołnierzy z oddziału Hubala. Zostali zastrzeleni. Na ich mogile, z inicjatywy Jana Kołodziejczyka z Szałasu, postawiono po wojnie krzyż; miejsce ogrodzono.

 

 


Źródło:
1. B. J. Serdelski, Lasy nasiąkłe krwią, Radom 1995, t. 1 s. 293-294. 
2. T. Janduła, Ocalić od zapomnienia, Końskie 1998, t. 1, s. 330 
3. Księga adresowa Polski 1930, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, s. 228; 
4. Nowe Miasto nad Pilicą, mapa P 42 S 31, WIG Warszawa 1937