Mikołaj Ostaszewski "Mikołaj"

Podporucznik D-ca plutonu

Po maturze był palaczem, a następnie pracował jako maszynista kolejowy. Nie wiadomo gdzie odbywał służbę wojskową. Nie znane są również jego losy w kampanii wrześniowej. Do oddziału dołączył na Bielawach 28 grudnia 1939 r. Odszedł po częściowej demobilizacji 13 marca 1940 r.

Od marca 1940 przystąpił do pracy w oddziale wywiadowczym Okręgu Łódzkiego ZWZ, jako kierownik kancelarii i działu ewidencji wiadomości. Przyjął pseudonim "Mikołaj". Mikołaj Ostaszewski we wspomnieniach Zygmunta Waltera Janke – szefa oddziału wywiadowczego sztabu Okręgu Łódzkiego ZWZ-AK: „Razem z grupą oficerów hubalczyków przyszedł też do mojej dyspozycji ppor. rez. Mikołaj Ostaszewski ps. „Mikołaj". Tego zatrzymałem w Łodzi i powierzyłem mu prowadzenie komórki ewidencji wiadomości. Z czasem stał się on moim nieoficjalnym zastępcą. Był to człowiek niezwykłej solidności. Zdobył sobie moje całkowite zaufanie. Budził je od pierwszego wejrzenia. Wysoki, mocno zbudowany brunet, zwracał łatwo uwagę dziewcząt — wiele uważało się za jego narzeczone. Ostaszewski unikał romansów. Wiedział, że stwierdziwszy gdzieś romansowe powiązania, odsuwałem zakochanych od pracy konspiracyjnej. Zakochani byli mniej czujni, zazdrość łatwo sprowadzała na manowce, a koszta romansu płaciła konspiracja. Ostaszewski żył swoją konspiracyjną pracą. Dostał kwaterę w mieszkaniu państwa Tarczyńskich przy ul. Gdańskiej w Łodzi. Właściciel kwatery sporządził kilka doskonałych skrytek i jego pokój stał się jednym z miejsc pracy oddziału II sztabu Okręgu. Ppor. Mikołaj Ostaszewski zginął 28 lutego 1944 r., z bronią w ręku, na spalonej skrzynce kontaktowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 73.”

Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 159, 301; 
2. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 44; 
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 112; 
4. Z.W. Janke,Oddział wywiadowczy sztabu Okręgu Łódzkiego ZWZ-AK, [w:] Okręg Łódzki Armii Krajowej, praca zbior. pod red. M. Budziarka, Łódź 1988, s. 57-58, 60-62, 74; 
5. Z. Walter-Janke, W Armii Krajowej w Łodzi i na Śląsku, Warszawa 1969, 13, 16-17,53,61,93-94,106.