Józef Jesionek

Mieszkał w Gapininie niedaleko Poświętnego.

Wg opracowaniai Ł. Matysiaka został aresztowany i zabity. 

 

 

 


Źródło: 
1. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, s. 11.