Józef Jesionek

Mieszkał w Gapininie niedaleko Poświętnego. Wg opracowaniai Ł. Matysiaka został aresztowany i zabity. Źródła: 1. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, s. 11.