Tadeusz Kacprzak

Mieszkał w Studziannej. Przeżył wojnę. Źródła: 1. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, s. 11.