Edmund Dołowicz

Pochodził z Poświętnego. 

Przeżył okupację. 
 

 Źródło: 
1. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, s. 11.