Walenty Dorociak

Pochodził z Wysokina. 

Zginął na początku 1945 roku w okolicach Gapinina w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Wg opracowania Ł. Matysiaka został aresztowany i zabity. 

 

 
Źródło: 
1. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, s. 11; 
2. Zbiory prywatne Jana Zaborowskiego.