NN

Mieszkał w Brzegu za Pilicą. Wg opracowania Ł. Matysiaka został aresztowany i zginął. Źródła: 1. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, s. 11.