Józef Warda

Urodził się 2 marca 1915 r. w Wysokinie Po wojnie mieszkał w Odrzywole. Zmarł 26 września 2001 roku w wieku 86 lat. Źródła: 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 307; 2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 169. 3. Zbiory prywatne Jana Zaborowskiego