Walenty Andruszkiewicz "Stary"

Mieszkał w Hucisku. Aktywnie współpracował z OWWP razem z bratem Józefem a po przybyciu oddziału do Hucisk wstąpili do niego. Przed przybyciem oddziały do Huciska, już od połowy lutego na polecenie mjr. Hubalem przygotował w Hucisku kwatery dla oddziału. W OWWP od 29 marca 1940 r.. Brał udział w bitwie pod Huciskiem. 

 

 

 

 


Źródło: 
1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II-VI; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 290; 
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 79; 
4. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 58.