Józef Walicki "Walbach"

Rotmistrz 

(W opracowaniu) 

W 1933 r. awansowany do stopnia porucznika ze starszeństwem od 1 stycznia 1933 r. (Dz. Pers. Nr. 3/33). D-ca plutonu działek ppanc. w 17 p.uł. 
Wg. opinii d-cy pułku płk. Ignacego Kowalczewskiego Józef Walicki to "(...) kolega o złotym sercu, który niczego koledze nie odmówi. Zamiłowany w służbie wojskowej i przejmujący się służbą do przesady przy tym pilny i obowiązkowy. B. wartościowy typ oficera liniowego. Ze względu na swą skrupulatność i dobre wychowanie można by użyć go na stanowisko adiutanta. Jest to b. wartościowy oficer pod każdym względem. Przewiduję go na dowódcę szwadronu. Godziszów, dnia 19. X. 1938 r." 
Na dzień 1.09.1939 r. por. z-ca d-cy szwadronu kolarzy i d-ca 1 plutonu. Ranny w rękę w bitwie pod Walewicami 8-9 września 1939 r. Za walki we wrześniu odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V. Źródło: 
1. Roczna lista kwalifikacyjna z 11.10.1938 r. - Józef Walicki 17 pułk ułanów, CWA, sygn. 445. 
2. B. Polak, Brygada Kawalerii Wielkopolskiej w latach 1921-1939, [w:] Lance do boju, pod red. B. Polaka, Poznań 1986, s. 244. 
3. P. Pauer, Wielkopolska Brygada Kawalerii w wojnie obronnej 1939, [w:] Lance do boju, pod red. B. Polaka, Poznań 1986, s. 293. 
4. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986, s. 150 - 151. 
5. Witryna internetowa: Stankiewicze. 

Redakcja składa serdeczne podziękowania wnuczce rtm. Walickiego Marii Storożuk-Woźniuk za przekazane fotografie. 

Galeria