Antoni Pękala "Pantera"

Kapral służby stałej

Antoni Pękala ur. 30 maja 1915 r. w Pilczycy (koneckiej) był synem Agnieszki i Jana. Jeszcze, jako kawaler mieszkał z ojcem i bratem Stanisławem na ojcowiźnie w Pilczycy, gdzie zastała go wojna. Plutonowy Antoni Pękala brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach Armii Łódź. Po rozbiciu oddziału polskiego wojska w boju pod Borzykową (w powiecie radomszczańskim) w dniu 3 września 1939 r. Antoni wraz z kilkoma żołnierzami wracał na wschodnią (kielecką) stronę rzeki Pilicy, wcześniej zabezpieczając w ziemi broń i amunicję po rozbitym oddziale WP. Wtedy to spotkał Antoniego Cyrana ps. "Chojna" z Rogów gm. Wielgomłyny, który znając dobrze teren nad Pilicą przeprowadził Pękalę wraz z żołnierzami na stronę kielecką. Wychodząc z lasu łazowskiego doszli do wsi Łapczyna Wola, w której koloniści niemieccy z bronią w ręku torturowali dwóch polskich żołnierzy i gdyby nie pomoc Antoniego Pękali zostaliby oni zamordowani. Oprawcami okazali się koloniści z Zabrodzia pow. Włoszczowa. Pięciu kolonistów zostało zastrzelonych, wywiezionych do pobliskiego lasu i zakopanych bez śladu.

Do oddziału mjr. Hubala Antoni Pękala wstąpił w Piskorzeńcu (ok.7 km. od Pilczycy) w dniu 9 kwietnia 1940 r. gdzie wraz z Antonim Cyranem ps. "Chojna" i Edmundem Majchrowskim ps. "Maks"(który doprowadził do oddziału klacz wojskową w zamian za ogiera, który swym rżeniem zdradzał miejsce postoju Oddziału) złożyli przysięgę przed mjr. Hubalem. Do oddziału wprowadził ich Franciszek Głowacz ps. "Lis". Antoni Pękala przyjął wtedy pseudonim "Pantera".

Po śmierci mjr. Hubala - Antoni Pękala (wraz w/w "Chojną" i " Maksem") zostaje partyzantem oddziału Franciszka Głowacza "Lisa". "Pantera" brał udział w przynajmniej pięciu akcjach zbrojnych na okupanta hitlerowskiego organizowanych przez oddział "Lisa", likwidując żołnierzy i żandarmów, a także kolaborantów. Jedną z głośniejszych i brawurowych akcji na okupanta, w której brał udział " Pantera" było rozbicie samochodu niemieckiego na zakręcie drogi przez las koło Rudy Pilczyckiej (przy pomocy stalowej linki przymocowanej do drzew na skos drogi), w czasie, której zlikwidowanych zostało czterech żołnierzy Wehrmachtu i zdobyto duże ilości wyrobów ze złota, zrabowanych przez okupanta rodzinom żydowskim Kielecczyzny (o akcji tej pisze Melchior Wańkowicz w swojej książce "Hubalczycy”). Został zamordowany w trakcie śledztwa przez żandarmerię niemiecką we Włoszczowej wiosną 1941 roku. Antoni Pękala był wiernym synem swej ojczyzny i nigdy nie mógł pogodzić się z okupacją hitlerowska w Polsce.

Źródło: 
1. Zbiory prywatne ppłk. Mirosława Głowacza. 
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 173-174, t. III s. 21-22, t. V s. 184-185, t. VI s. 116. 
3. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 302.