Stanisław Mieczkowski "Mieszko"

<

Plutonowy. D-ca drużyny.

We wrześniu 1939 r. w stopniu plutonowego Stanisław Mieczkowski bronił stolicy w Ochotniczym Batalionie Obrony Warszawy sformowanym przez prezydenta Stefana Starzyńskiego. Do OWWP wstąpił w końcu grudnia 1939 r. Został przydzielony do plutonu piechoty, którym dowodził ppor. „Tchórzewski”.

W oddziale służył do maja 1940 r. Od lipca 1940 r. w ZWZ-AK.