Zygmunt Mizera

Urodził się 23.02.1919 w Potoku Syn Antoniego Mizery, działacza politycznego, posła na sejm. Żołnierz Oddziału Wydzielonego WP mjr. Hubala.

Po odejściu z Oddziału dalej działał w konspiracji. W maju i październiku 1942 roku nastąpiły liczne aresztowania członków komendy Opoczyńskiego Obwodu AK. Gestapo w Radomiu wzmogło akcje penetrowania sieci organizacyjnej przez konfidentów, którzy w warunkach szybko rosnącej liczby członków konspiracji przeniknęli do jej szeregów. Najdotkliwsze jednak ciosy zadał organizacji opoczyńskiej komendant jej obwodu, kpt. Janem Bąkowskim, ps. „Rdzawicz”, który po aresztowaniu 31 sierpnia 1942 roku nie wytrzymał przesłuchań i załamał się. Gestapo aresztowało szereg ludzi z komendy Obwodu Opoczno oraz Inspektoratu Piotrkowskiego AK. Wskutek aresztowań, które nastąpiły, doszło do całkowitego porwania sieci konspiracyjnej w Opocznie. Największe aresztowania miały miejsce w dniach 2-3 października 1942 roku. Wśród aresztowanych znalazł się Zygmunt Mizera, jego ojciec Antoni i brat Piotr. Po aresztowaniu przewieziony został do Auschwitz 29 09 1942. Otrzymał nr obozowy 66483. Zginął w Auschwitz 22.12.1942 r.

Źródło: 
1. Księga Bólu i Pamięci, praca zbior. pod red. J. Franecki, Radom 1993 r, s. 533; 
2. Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości kielecczyzny 1940 – 1944, praca zb. pod red. Franciszka Pipera i Ireny Strzeleckiej, Oświęcim 2006, 62, 831, 844.