Piotr Mizera

Urodził się w 1910 r w Buczku koło Opoczna 

Syn Antoniego Mizery, działacza politycznego, posła na sejm. 

Żołnierz Oddziału Wydzielonego WP mjr. Hubala. 

W maju i październiku 1942 roku nastąpiły liczne aresztowania członków komendy Opoczyńskiego Obwodu AK. Gestapo w Radomiu wzmogło akcje penetrowania sieci organizacyjnej przez konfidentów, którzy w warunkach szybko rosnącej liczby członków konspiracji przeniknęli do jej szeregów. Najdotkliwsze jednak ciosy zadał organizacji 
opoczyńskiej komendant jej obwodu, kpt. Janem Bąkowskim, ps. „Rdzawicz”, który po aresztowaniu 31 sierpnia 1942 roku nie wytrzymał przesłuchań i załamał się. Gestapo aresztowało szereg ludzi z komendy Obwodu Opoczno oraz Inspektoratu Piotrkowskiego AK. Wskutek aresztowań, które nastąpiły, doszło do całkowitego porwania sieci konspiracyjnej w Opocznie. Największe aresztowania miały miejsce w dniach 2-3 października 1942 roku. 
Wśród aresztowanych znalazł się Piotr Mizera, jego ojciec Antoni i brat Zygmunt.

Po aresztowaniu przewieziony został do Auschwitz 20 10 1942. 
W tym dniu zarejestrowano w KL Auschwitz 165 mężczyzn przywiezionych z więzień w Tomaszowie Mazowieckim i Radomiu. Większość stanowili socjaliści, ludowcy i komuniści, aresztowani w dniach 2-3 października 1942 roku w Tomaszowie Mazowieckim, Koluszkach i okolicach oraz w Budziszewicach. W transporcie tym znaleźli się również bracia hubalczyka Mariana Tarkowskiego „Trojana” - dowódcy oddziału partyzanckiego AK - Roman Tarkowski – hubalczyk (nr 68953) i Władysław Tarkowski (nr 68954). 
Piotr Mizera otrzymał nr obozowy 68909. 
Zginął w Auschwitz 8.12.1942 r. 

Źródła: 
1. Księga Bólu i Pamięci, praca zbior. pod red. J. Franecki, Radom 1993 r, s. 533 
2. Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości kielecczyzny 1940 – 1944, praca zb. pod red. Franciszka Pipera i Ireny Strzeleckiej, Oświęcim 2006, s. 61, 831, 853, 857, 860;