Tomasz Bobowski "Budziwoj"

Urodził się 16 kwietnia 1916 roku w Kosowie – Huculskim w woj. stanisławowskim. Był synem Tomasza i Marii. Od 31 marca do 23 października 1939 r. pracował jako leśniczy w Rudzie Malenieckiej. Tam zaskoczyły Go działania wojenne. 

Od października 1939 roku nawiązał kontakt z oddziałem mjr „Hubala”. Początkowo pełnił rolę łącznika, jeździł do Krakowa i przywoził stamtąd paczki z ciepłą odzieżą przygotowywane przez Marię Dobrzańską, matkę majora. Od drugiej połowy grudnia został wcielony do oddziału Hubala, a w lutym 1940 roku w Gałkach wstąpił na stałe do Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, w którym służył do 5 kwietnia 1940 roku. Uczestniczył, w czasie walki pod Huciskiem, w ataku patrolu, dowodzonego przez Józefa Alickiego, na niemiecki sztab i ochronę ciężarówek pod Skłobami. Został ranny w głowę pod Kopciami koło Szałasu, 2 kwietnia 1940 roku, w czasie przedzierania się kawalerii przez szosę. Zabity pod nim koń spowodował zator, na którym wywróciły się inne konie. Wycofał się do lasu razem z kpr. Marianem Stańczykowskim „Pomstą” i NN ułanem. 5 kwietnia szczęśliwie dotarli do leżących w lesie zabudowań. Mimo perswazji Bobowskiego, że w pobliżu mogą być Niemcy, „Pomsta” postanowił wyjść na pole. Po przejściu ok. 50 kroków zginął od serii z karabinu maszynowego. Na skutek ran odniesionych w partyzantce Budziwój nie widział na prawe oko i w związku z tym nie pracował do grudnia 1940 r. 

W latach 1941 – 1943 pracował w Krakowie, a później na własną prośbę wrócił do zawodu leśniczego. Otrzymał dekret do pracy na stanowisko sekretarza Nadleśnictwa Państwowego w Birczy. Następnie pracował w Leśnictwie Malawa, na stanowisku leśniczego, później objął leśnictwo Falejówka w Nadleśnictwie Państwowym Sanok. We wrześniu 1944 r. wrócił do Nadleśnictwa Bircza, a w dniu 1 kwietnia 1946 roku przejął obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Państwowego Bircza, które pełnił do 1956 roku. 

W czasie II wojny Tomasz Bobowski walczył także w oddziałach AK. Pełnił funkcję dowódcy placówki w Birczy. Jako żołnierz AK posługiwał się pseudonimem Swoboda. 

Zmarł 30 grudnia 1959 roku w Birczy, gdzie spoczywa na cmentarzu komunalnym. 

Źródło: 
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986, s. 49, 70, 80. 
2. Dokumentacja przekazana przez rodzinę Tomasza Bobowskiego. 
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 71. 
4. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 291. 
5. R. Kisiel „Sęp” „Bez munduru my żołnierze 1939 – 1944”, Warszawa 1969, s. 226 – 229, 271.