Romuald Rodziewicz "Roman"

Wachmistrz 

Romuald Rodziewicz herbu Tarnawa urodził się 18 stycznia 1913 roku w Ławskim Brodzie na Wileńszczyźnie. Ojciec jego Bolesław, absolwent Politechniki w Sankt Petersburgu w 1903 roku został za potajemne nauczanie dzieci historii zesłany na Sybir. Żeni się z Natalią Ryżanką po czym wraz z synami Romualdem i o dwa lata starszym Stefanem wyjeżdżają do Mandżurii. Tam rodzina powiększa się o Zofię i Jadwigę. Po zajęciu w 1922 roku Mandżurii przez Japończyków, Rodziewiczowie postanawiają wrócić do kraju. W pierwszej kolejności wysłali do krewnych w Polsce Romualda i Zofię. Wtedy to Romuald widzi po raz ostatni swych rodziców. Pozostałe rodzeństwo Stefan i Jadwiga wraca po kilku latach. Opiekę nad Romualdem i resztą rodzeństwa przejmuje stryj Leon właściciel kilkusethektarowego majątku w Ławskim Brodzie. Jako kapral rezerwy uczestniczy w kampanii wrześniowej w 102 pułku ułanów. 

W oddziale od 23 września 1939 r. do 25 czerwca 1940 r. Oficer do zleceń. Po rozwiązaniu oddziału, 25 czerwca 1940 roku, w sierpniu nawiązuje kontakt z dowództwem Armii Krajowej i zostaje zaprzysiężony. Jest oficerem łącznikowym AK Inspektoratu Oszmiana. Ławski Bród siedziba Rodziewiczów, jest punktem kontaktowym żołnierzy IV odcinka "Wachlarza ". Aresztowany 25 sierpnia 1943 roku przebywał w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu, Brzezince, Buchenwaldzie. Wraz z grupą więźniów uczestniczył w rozminowywaniu bombardowanego przez aliantów Drezna. W Salzburgu odzyskał wolność. Został przyjęty do 2 Korpusu do 16 Pomorskiej Brygady Pancernej. Po przeniesieniu jednostki do Anglii zostaje zdemobilizowany. Postanawił nie wracać do kraju. Pracował jako hutnik, górnik , tokarz. W Boże Narodzenie 1952 roku ożenił się z angielką Patrycją Dismoor. W 1959 urodził się syn nazwany na pamiątkę po stryju - Leon. W dwa lata później urodziła się córka Helena. Na emeryturę przeszedł 20 stycznia 1978 roku i nadal mieszka w Anglii. 

W 2003 roku odznaczony został Orderem Polonia Restutita (M.P. z dnia 22 maja 2003). 4 grudnia 2008 roku płk Krzysztof Bugajewski i ppłk Jacek Adamski z Ataszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Londynie, złożyli wizytę Romualdowi Rodziewiczowi. Podczas spotkania wręczono Rodziewiczowi akt mianowania na stopień wojskowy kapitana oraz tablicę z wyhaftowanymi orłami wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. 6 kwietnia 2009 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nadany za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 1 lipca 2008 roku (M.P. z dnia 31 grudnia 2008). W imieniu prezydenta RP odznaczenie wręczyła ambasador Barbara Tuge-Erecińska. 

Na podstawie, między innymi, opowieści Romualda Rodziewicza Melchior Wańkowicz napisał we Włoszech książkę pt. „Hubalczycy". Opowieść o życiu Rodziewicza stała się również kanwą napisanej przez Aleksandrę Ziółkowską-Boehm książki „Z miejsca na miejsce. W cieniu legendy Hubala". 

Źródło: 
1. A. Ziółkowska-Boehm, Z miejsca na miejsce. W cieniu legendy Hubala, Warszawa 1986. 

Galeria: