Władysław Jura

Kapral 
D-ca drużyny 

Urodził się 11 listopada 1915 roku w Brudzewicach. Przed wojną służył jako podoficer zawodowy w 18 Pułku Piechoty w Skierniewicach. Z macierzystym pułkiem, w dyonie artylerii przeciwpancernej wchodzącym w skład Armii „Pomorze” dowodzonej przez gen. dyw. Władysława Bortnowskiego walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Przeszedł szlak bojowy od Kcyni przez Szubin, Bydgoszcz aż po Kutno. Po bitwie nad Bzurą i kapitulacji Warszawy powrócił do domu w Studziannie. 

Do Oddziału ”Hubala” wstąpił w styczniu 1940 r. podczas postoju żołnierzy w Anielinie. Początkowo pełnił funkcję dowódcy drużyny piechoty a po 13 marca był dowódcą sekcji kawalerii. Podczas pobytu w Gałkach dowodził jednym z dwóch patroli (3 marca 1940 roku), które ostrzelały się wzajemnie we mgle. Poniósł wtedy śmierć Kazimierz Kubacki. Podczas postoju w Wólce Kuligowskiej, w nocy z 21 na 22 kwietnia 1940 r., kapral Jura niepostrzeżenie opuścił oddział i udał się do Studzianny. Wysłana przez „Hubala” grupa w składzie: Rodziewicz, Głowacz, Brajer i Kagankiewicz nie ujęła dezertera, a podczas próby zatrzymania, Jura został ranny w nogę. Korzystając z ciemności udało mu się zbiec. 

Leczył się w szpitalu w Opocznie, gdzie uniknął aresztowania przez Niemców. Ostrzeżony przez pielęgniarkę, uciekł wyskakując przez szpitalne okno. Pod koniec maja 1942 r., na przyjęciu weselnym siostry, odbywającym się w domu rodzinnym w Studziannie, został aresztowany przez żandarmów niemieckich w obecności komendanta granatowej policji z Poświętnego – Jana Krukowskiego. 

Trafił do więzienia w Tomaszowie Maz, następnie przewieziony został do Piotrkowa Tryb., skąd 6 czerwca 1942 r. przewieziony do KL Auschwitz w transporcie z Radomia. Otrzymał numer obozowy 38112. W kartotece wystawionej przez Wydział Zatrudnienia KL Auschwitz więźniowi Władysławowi Jurze, znajduje się uwaga, że więzień zbiegł z obozu 6 lipca 1942 roku. Szczęśliwie dotarł do swojego brata Jana, który w Puszczy Kozienickiej w Augustowie koło Pionek pełnił funkcję leśniczego. W 1943 r., dzięki pomocy brata i nadleśniczego Czarneckiego, udało mu się objąć funkcję gajowego w pobliżu Dębicy. Po kilku miesiącach został zmuszony do powrotu w lasy kozienickie. 4 kwietnia 1944 r. w leśniczówce Jana Jury w Augustowie zjawili się niepostrzeżenie Niemcy. Podczas próby ucieczki, Władysław Jura został trafiony kulą niemieckiego karabinu maszynowego i poniósł śmierć na miejscu. Został pochowany w mogile na skraju lasu obok leśniczówki. 

W marcu 1945 r. ciało Władysława Jury zostało ekshumowane z leśnej mogiły i pochowane na cmentarzu komunalnym w Kozienicach, w kwaterze partyzanckiej. Na mogile widnieje błędne imię Władysława Jury – Jerzy (tak potocznie nazywany był przez bliskich). 

W kwietniu 1944 roku został aresztowany również leśniczy Jan Jura i zamordowany przez Niemców w bliżej nieznanych okolicznościach. Po zakończeniu wojny, mimo prowadzonych poszukiwań, rodzinie nie udało się odnaleźć miejsca spoczynku Jana Jury. 

Redakcja portalu dziękuje Dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu za udostępnione materiały. Źródło: 
1. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2011, s. 54-55. 
2. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 
3. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 133, 137, 170, 295. 
4. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986, s. 41, 51. 
5. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 61, 65-66, t. VI s. 60.