Antoni Smerdzyński "Dym"

Szeregowy

Urodził się w Przysusze 17 września 1917 r. Syn Stanisława i Heleny z domu Biegaj. Do OWWP dołączył pod koniec marca 1940 r. w Hucisku razem z Ignacym Pałganem. Został zaprzysiężony i walczył aż do rozproszenia piechoty. Schronił się w Radomiu i tam ponownie zaprzysiężony został łącznikiem w Podobwodzie Szydłowiec przyjmując pseudonim "Delfin". Przewoził prasę podziemną, broń i amunicję Tadeuszowi Barszczowi "Piorunowi", który w tym czasie służył w Baudinst. Utrzymywał też bezpośredni kontakt z "Renem", adiutantem komendanta Podobwodu Szydłowiec, któremu dowoził rozkazy z obwodu. Podczas akcji "Burza" wyruszył z Radomia wraz z majorem "Stefanem" na koncentrację 72 pp AK. Po walkach w Gałkach nastąpiła dekoncentracja oddziałów, a "niespaleni" powrócili do domów. A. Smerdzyński pozostał w III baonie pod dowództwem "Cypriana". Brał udział we wszystkich bojach oddziału i pozostał w lesie aż do 15 stycznia 1945 roku.

Po wyzwoleniu pracował i mieszkał w Przysusze. Zmarł 3 maja 2005 r. w Przysusze. Jeden z jego młodszych braci, dwunastoletni Stanisław, odbierał chleb z piekarni w Wandowie i dowoził do Skłobów gdzie był odbierany przez patrol oddziału.

Źródło: 
1. K. i M. Małeccy, Przysucha w latach wojny i okupacji niemieckiej, Wrocław 2001, maszynopis, s. 30. 
2. B. Skomorowska, Hubal był moim dowódcą, "Słowo Ludu", nr 2215/2002 r., s. 5. 
3. Notatki z rozmowy z W. Smerdzyńskim, synem Stanisława Smerdzyńskiego z dnia 18.03.2009 r.
4. Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Szydłowiec - Biografie i wspomnienia, praca zbior. pod red. T. Barszcz, Poznań 2000, s. 137; 
5. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 305.