Jerzy Armacki

Strzelec 

W oddziale służył w okresie od lutego do 13 marca 1940 roku. Po demobilizacji aresztowany i wywieziony do Obozu Koncentracyjnego. Zygmunt Kosztyła podaje, że osadzony został w KL w Oświęcimiu, brak go jednak w wykazie tego obozu. 
Zginął tragicznie po zakończeniu wojny. 


Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r., s. 290; 
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2008, t VI, s. 9; 
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 57; 
4. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 107.