Józef Badura "Błażej"

Szeregowy 
Mieszkał w Brudzewicach - Kaliszku. 

W oddziale służył od lutego do około 5-6 marca. Odszedł na urlop zdrowotny. Po demobilizacji z 13 marca do oddziału już nie powrócił. Spotkał go jeszcze pod Wólką Kuligowską 29 kwietnia 1940. 
Po wojnie mieszkał nadal w Brudzewicach - Kaliszku. 
Źródło: 
1. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 79, 
2. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, s. 11.