Czesław Chrustowicz „Konar”

Pochodził z Opoczna. 

Pierwszy kontakt z oddziałem miał jako łącznik opoczyńskiej konspiracji. Pod koniec listopada lub na początku grudnia wysłany został do leśniczówki Dęba kiedy to z polecenia Zdzisława Jaczniewskiego „Kuby” dostarczył części do radioodbiornika, leki i środki opatrunkowe przekazane dla Oddziału przez siostry Szarytki z opoczyńskiego szpitala. Jednym z jego zadań było dowiezienie do leśniczówki w Dębie artykułów żywnościowych, ryb i ciepłej odzieży przed Świętami Bożego Narodzenia. 

Do OWWP wstąpił w Gałkach 8 lutego 1940 roku razem z Kazimierzem Chrząstowskim. Odszedł po demobilizacji oddziału 13 marca 1940 r. 

Po wojnie mieszkał w Elblągu. 

Administrator strony zwraca się z uprzejmą prośbą do pana Macieja, wnuka Czesława Chrustowicza o kontakt e-mail w celu uzupełnienia informacji o jego dziadku. 

Źródło: 
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 45; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 292; 
3. Cz. Chrustowicz, Kontakt Opoczna z Oddziałem majora Hubala, [w;] Materiały z sesji "Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala", Tomaszów Maz. 1985, wyd. II, s. 24-28;