Anatol Baranowski

Szeregowy 

D-ca drużyny. W oddziale od lutego do 30 marca 1940 r. Poległ podczas walk patrolu pod Skłobami. 

 

 

 


Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 290.