Eugeniusz Bernas

Szeregowy. 

Syn sekretarza gminy Rusinów Opoczyński. Poległ podczas walk pod Szałasem. 

 

 

 


Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 291, 
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 90-91, t. VI s. 13,