Marian Bieńkowski

W oddziale służył od lutego do 13 marca 1940 r. 
 

 

 

 

 

 

Źródło: 
1. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 15. 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 291.