Zygmunt Bobrzyk (Stulik) "Roch Kowalski"

Ułan 
Urodził się 25 lipca 1919 roku w miejscowości Gietzów (?). 
Syn gajowego z gajówki Królówka przylegającej do wsi Brudzewice. 
W literaturze występuje jako Stulik od nazwiska ojczyma, Feliksa Stulika. 

Do oddziału zgłosił się we Fryszerce w styczniu 1940 roku. Pozostał w oddziale po jego częściowej demobilizacji 13 marca 1940 roku. 
Pod Huciskiem brał udział w grupie atakujących ciężarówki na drodze prowadzącej ze Skłobów. 
W oddziale służył do kwietnia 1940 r. 

Aresztowany trafił do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu 2 października 1943 roku. Otrzymał numer obozowy 153 873. Nie wiadomo kiedy został przewieziony do Obozu Koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Tam otrzymał numer obozowy 34 031. Zginął w Buchenwaldzie 31 grudnia 1943 roku. 


Źródło: 
1. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 41-42, 47, 70; 
2. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 128, 133, 212, 291; 
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. II s. 66, 101, t. VI s. 16; 
4. J. Alicki, Wspomnienia żołnierza z oddziału mjr. „Hubala", "WPH" cz. III nr 1/1988. s. 127; 
5. Ł. Matysiak, Moje wspomnienia z pierwszych dni II WŚ i o zleconej mi działalności przez majora Hubala Henryka Dobrzańskiego, maszynopis, s. 11; 
6. Księga Bólu i Pamięci, praca zbior. pod red. J. Franecki, Radom 1993 r, t. 1, s. 88; 
7. M. Zach, II Wojna Światowa 1939-1945, [w:] Nasze Brudzewice, praca zbior. pod red. J. Sroka, Tomaszów Maz. 2002, s. 137;