Filip Bogatek

Urodził się w 1914 roku 
Mieszkał we wsi Jelnia koło Drzewicy. 

W Oddziale Wydzielonym WP służył od 10 do 13 marca 1940 r. 

Zmarł w 2000 r. 
Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 128, 133, 212, 291; 
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 17. 
3. Ł. Matysiak i J. Szczepański, Radzice, maszynopis, s. 128; 
4. Zbiory prywatne Jana Zaborowskiego