Tadeusz Morawski "Tańko"

Urodził się 25 marca 1920 roku w Przysusze. Przed wybuchem wojny uczył się w Opocznie i prawdopodobnie stamtąd przyszedł do OWWP. W oddziale służył od lutego do 13 marca 1940 roku.

Od kwietnia 1940 r. służył w szeregach NOW w Opocznie, w pionie łączności i w grupie bojowej pchr./ppor. "Słonia" Mieczysława Drabika. W 1943 r. służył NSZ w oddziale partyzanckim kpt. "Kruka" Franciszka Sobeckiego Uczestnik kursów podchorążych w gajówce Rawicz koło Przysuchy. Poległ w walce z żandarmerią niemiecką 10 kwietnia 1943 roku w gajówce "Rawicz". O przebywających w gajówce partyzantach, w obawie przed karą, doniósł. Doniósł granatowej policji sołtys wsi Gródek, Pietrasik. Dla potwierdzenia wiadomości wysłani zostali dwaj granatowi policjanci, Pierzchała i Kosecki. Przebrani w chłopskie ubrania, zbierając chrust, podeszli bezpośrednio w pobliże gajówki. Stwierdzili obecność dwunastu partyzantów i zameldowali o tym na posterunku żandarmerii w Przysusze.

13 kwietnia 1943 roku , wspólnie z żandarmerią z Końskich, otoczono gajówkę Rawicz zabijając na miejscu wszystkich przebywających w niej partyzantów. Ciała partyzantów wystawione zostały na widok publiczny w remizie straży pożarnej w Przysusze. Zmrożone, martwe ciała, oparte o drzwi wejściowe, przedstawiały makabryczny widok. Po mszy św. w miejscowym kościele musieli obok nich przechodzić mieszkańcy. Wśród przechodzących była również siostra Tadeusza Morawskiego. Nie dała jednak po sobie poznać targających nią uczuć, podobnie jak inni. Na donosiciela i gorliwych granatowych policjantów wydany został wyrok śmierci. Sołtys po odczytaniu wyroku sądu podziemnego został zastrzelony w Gródku. Do policjanta Pierzchały strzelano pięciokrotnie, ale bez powodzenia. Dopiero poszukiwania w domu rodzinnym policjanta zostały uwieńczone sukcesem. Znalazł go por. Józef Woźniak „Burza” (hubalczyk - "Sokół") ukrytego w gnojówce na podwórzu i tam zastrzelił. Drugi policjant, Kosecki, odnaleziony został dopiero w Opocznie i również wykonano na nim wyrok.

Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 301; 
2. K i M Małeccy, Przysucha w latach wojny i okupacji niemieckiej, maszynopis, s. 36. 
3. J. Kucharski, Zanim odejdziemy, Gdańsk 1997 (?), s. 28-29, 32, 34, 39, 93, 114, 232, 249, 257.