Marian Brajer

Szeregowy 

Urodził się 24 października 1918 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Syn Karola i Wiktorii. Starszy brat Romana Brajera. Robotnik. Od wybuchu wojny przebywał w Rzeczycy i tam spotkał się z żołnierzami oddziału, Piotrowskim i Jurą. 

W oddziale służył od lutego do 13 kwietnia 1940 r. Po częściowej demobilizacji pozostał w Oddziale i służył w piechocie. Zachorował jednak ciężko na zapalenie płuc i musiał odłączyć z Oddziału 13 kwietnia 1940 r. Zmarł 13 lipca 1940 roku. Pochowany został na cmentarzu w Tomaszowie Mazowieckim. 







Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 291; 
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI 18; 
3. J. Zaborowski, Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze, Tomaszów Maz. 2009, s. 58; 
4. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 160-161.