Tadeusz Bundz

Szeregowy 

Syn nauczyciela Jana Bundza, kierownika Szkoły Powszechnej w Kornicy niedaleko Końskich, oficera rezerwy, uczestnika koneckiej konspiracji. 
Do służby w oddziale zgłosił się w Hucisku w drugiej połowie marca 1940 roku. 

Ojciec Tadeusza Bundza ostrzeżony przez „pewnego oficera niemieckiego z Orstkomendy” nie udał się na zwołaną przez Niemców 8 kietnia 1941 roku konferencję kierowników szkół koneckich. Z „zaproszonych” na konferencję piętnastu kierowników, oficerów rezerwy WP, dzięki ostrzeżeniu Tadeusza Bundza, zgłosiło się jedynie jedenastu. Wszyscy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i innych obozów i zamordowni. 

 


Źródło: 
1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 292; 
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 20; 
3. B. Sasal-Sadowska, W poszumie lasów koneckich, Kraków 1983 r., s. 123, 136-138;