Ryszard Caban

Urodził się 31 marca 1924 roku w Ujeździe. W wieku 6 lat ze względu na śmierć ojca jego rodzina przeniosła się do Opoczna. Ukończył tam szkołę podstawową im. Kazimierza Wielkiego. Po wybuchu II wojny światowej zgłosił się do PW (Przysposobienia Wojskowego). Chronił mosty, tory oraz inne środki komunikacji przed dywersantami. Przed zbliżającym się frontem uciekał na wschód. Po 17 września powrócił do Opoczna. 

Do oddziału wstąpił w Gałkach 8 lutego razem z Czesławem Chrustowiczem „Konar” oraz Kazimierzem Chrząstowskim „Zadora”. Pomimo młodego wieku, miał wtedy 16 lat, major Hubal przyjął go do oddziału. W Gałkach pełnił służbę patrolową oraz wartowniczą. Wraz z innym żołnierzami był zakwaterowany w drewnianym domu w którym wcześniej mieściła się szkoła. Jak wspomina: spali na słomie, która w dzień zgarniana była pod ścianę. Wyżywienia nie brakowało, chleba było pod dostatkiem. Dla plutonu, którego dowódcą był por. Wüstenberg Józef - „Tchórzewski” gotował kucharz. 

Majora Hubala zapamiętał jako osobę opanowaną. Pamięta jednak, że kiedy do Gałek przyjechał Okulicki z rozkazem rozwiązania oddziału, wtedy Hubal był wzburzony. Po częściowej demobilizacji oddziału 13 marca 1940 roku przeszedł do pracy w konspiracji ZWZ. 

Po wojnie wyjechał do Białegostoku, gdzie ukończył szkołę średnią. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale prawa i administracji. Mieszka obecnie w Białymstoku. 

Odznaczony medalem za udział w wojnie obronnej 1939 roku. Był członkiem ZBOWiD-u. 

Źródło: 
1. Informacje na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Łukasza Ksyta z Ryszardem Cabanem w dniu 14.11.2014 roku. 
2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 21; 
3. .Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 292; 
4. M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986 r., s. 45.