W jakich latach major Henryk Dobrzański służył w 2. Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie?

 

Weź udział w konkursie! Odpowiedz na pytanie i wygraj specjalne nagrody. Odpowiedź wraz z adresem należy przesłać na majorhubal@op.pl z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Hubalu".
Konkurs trwa do 30 kwietnia 2021 roku.

Pytanie konkursowe: W jakich latach major Henryk Dobrzański służył w 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie?

Do wygrania cenne nagrody:

  1. "2 Pułku Strzelców Konnych. Kolekcja muzealiów w zbiorach Muzeum imienia ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie", Justyna Wojtiuk, Hrubieszów 2020,
  2. "Kaja od Radosława czyli Historia Hubalowego krzyża", Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Warszawa 2014 
  3. "Anielin. Tu poległ Hubal" A. Dyszyński, Ł. Ksyta, T. Łuczkowski, Opoczno 2012.

"2 Pułku Strzelców Konnych. Kolekcja muzealiów w zbiorach Muzeum imienia ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie", Justyna Wojtiuk, Hrubieszów 2020

Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Katalog wydany w setną rocznicę powstania pułku – dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W katalogu zaprezentowano po raz pierwszy wyjątkową kolekcję, tworzoną niemal od momentu powstania muzeum. W większości są to muzealia dotychczas niepublikowane. W skład kolekcji wchodzą m.in. zdjęcia, dokumenty i militaria.

Publikacja katalogu umożliwiła także uczczenie setnej rocznicy powstania 2 Pułku Strzelców Konnych, który odegrał szczególną rolę w walce o niepodległość Polski, oraz zajmuje znaczące miejsce w świadomości społecznej mieszkańców ziemi hrubieszowskiej.

"Kaja od Radosława czyli Historia Hubalowego krzyża", Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Warszawa 2014

Fascynująca opowieść o losach uczestniczki Powstania Warszawskiego, która przez 54 lata przechowywała krzyż Virtuti Militari majora Henryka Dobrzańskiego. Hubal dał go swojej kurierce, by naprawiła go w Warszawie, następnego dnia zginął. Kurierka przekazała go Kai (której brat Modest i narzeczony byli Hubalczykami), sama też zginęła. Kaja nosiła krzyż jak amulet na wstążce na szyi w czasie okupacji, i potem w Powstaniu 1944 roku, wiele razy przechodziła z nim kanałami powstańczej Warszawy. Po upadku Powstania pojechała do babci do Białegostoku, gdzie kilka godzin później została aresztowana i zesłana do obozu NKWD Nr 41 w Ostaszkowie. Krzyż Hubala nosiła ukryty z obcasie buta. Z Ostaszkowa wróciła w 1946 roku z malarią i tyfusem. Powróciła do pełni sił i jako ceniony architekt (Cezaria Iljin Szymańska) brała udział w odbudowywaniu Warszawy.

"Anielin. Tu poległ Hubal" A. Dyszyński, Ł. Ksyta, T. Łuczkowski

Publikacja pt. „Anielin. Tu poległ Hubal” przedstawia historię szańca majora Hubala w Anielinie koło Opoczna. Autorzy zebrali relacje osób, które brały udział przy jego budowie. Niezwykła historia miejsca, gdzie poległ Hubal wzbogacona została wieloma niepublikowanymi dotąd fotografiami pochodzącymi ze zbiorów: Henryka Sobierajskiego, Andrzeja Dyszyńskiego, Krystyny i Marka Markowskich, Bożeny Stasińskiej, Jana Zaborowskiego oraz Muzeum Regionalnego w Opocznie. Książka przedstawia również życie majora Dobrzańskiego aż do czasu Jego bohaterskiej śmierci w anielińskim zagajniku. 

Nagrody ufundowało Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz Stowarzyszenie "Hubalowa Rodzina".

 

 

Regulamin

1. Konkursy ogłaszane są na łamach strony majorhubal.pl lub fanpage (Facebook).
2. Zwycięzca każdego konkursu zostanie wyłoniony spośród osób, które poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe i spełnią wszystkie niezbędne kryteria określone w konkursie.
3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej na na łamach strony www.majorhubal.pl, fanpage (Facebook) lub drogą mailową.
4. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy najpóźniej w terminie 14 dni po zakończeniu konkursu.
5. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska lub pseudonimu na stronie www.majorhubal.pl i fanpage (Facebook).
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
7. Konkurs może zostać zawieszony lub zakończony bez wcześniejszego powiadomienia.
8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby konkurs odbył się zgodnie z podanymi założeniami, ale zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie trwania konkursu.
9. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do ustalenia treści pytań konkursowych, ustalenia prawidłowych odpowiedzi na pytania, oceny odpowiedzi na pytanie otwarte oraz wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
10. Wszystkie kwestie sporne ostatecznie rozstrzyga redakcja strony www.majorhubal.pl.
11. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

.