Konkurs wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim Hubalu

 

Już wkrótce kolejne konkursy.

Regulamin

1. Konkursy ogłaszane są na łamach strony majorhubal.pl lub fanpage (Facebook).
2. Zwycięzca każdego konkursu zostanie wyłoniony spośród osób, które poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe i spełnią wszystkie niezbędne kryteria określone w konkursie.
3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej na na łamach strony www.majorhubal.pl, fanpage (Facebook) lub drogą mailową.
4. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy najpóźniej w terminie 14 dni po zakończeniu konkursu.
5. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska lub pseudonimu na stronie www.majorhubal.pl i fanpage (Facebook).
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
7. Konkurs może zostać zawieszony lub zakończony bez wcześniejszego powiadomienia.
8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby konkurs odbył się zgodnie z podanymi założeniami, ale zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie trwania konkursu.
9. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do ustalenia treści pytań konkursowych, ustalenia prawidłowych odpowiedzi na pytania, oceny odpowiedzi na pytanie otwarte oraz wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
10. Wszystkie kwestie sporne ostatecznie rozstrzyga redakcja strony www.majorhubal.pl.
11. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

.