Źródło: Sobierajski H., Dyszyński A., "Hubal" mjr Henryk Dobrzański 1897-1940, wyd. II, Warszawa 2005.