Pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" byli redaktorzy strony www.majorhubal.pl Andrzej Dyszyński i Łukasz Ksyta. Stowarzyszenie skupia wszystkie osoby, dla których postać majora Hubala oraz Hubalczyków jest wzorem wszelkich żołnierskich cnót i przykładem patriotycznej postawy. Spotkanie członków założycieli miało miejsce 28.04.2019 roku po uroczystościach w Anielinie w ramach "Dnia Pamięci o Majorze Hubalu". Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.

Do celów Stowarzyszenia należy:

 1. promocja historii Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala,
 2. organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach artystycznych: wystawienniczych, wydawniczych i publicystycznych oraz teatralnych i filmowych,
 3. podejmowanie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim związanych z historią Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz Hubalczyków,
 4. gromadzenie informacji na temat majora Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz  żołnierzy Oddziału Wydzielonego WP,
 5. kolekcjonowanie przedmiotów archiwalnych: filmów, fotografii, dokumentów związanych z historią Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz Hubalczyków,
 6. zrzeszanie osób zainteresowanych podtrzymywaniem tradycji Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:     

 1. prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej, naukowej, wydawniczej i publicystycznej, turystyczno-krajoznawczej,
 2. organizowanie widowisk historycznych, wystaw, wykładów, konferencji, pokazów, zawodów sportowych, rajdów itp.,
 3. udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,
 4. nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

Władze Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina":


Zarząd:

 • Andrzej Dyszyński - prezes
 • Marta Kostka - wiceprezes 
 • Michał Michalak - skarbnik
 • Łukasz Ksyta - sekretarz  

Komisja Rewizyjna:

 • Wiesław Margas
 • Robert Dzierzgwa 
 • Jakub Różycki

Stowarzyszenie "Hubalowa Rodzina"

ul. Pużaka 14/5 42-224 Częstochowa

NIP: 9492239360 | REGON: 384092065 | KRS: 0000798333

konto bankowe: BNP PARIBAS nr 63 1600 1462 1886 4410 6000 0001
www.majorhubal.pl | email: hubalowarodzina@gmail.com

tel. 605 536 608 - prezes

tel. 505798549 - sekretarz

 

Statut Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" - kliknij tutaj

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" - kliknij tutaj

Składka roczna: 100 zł

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" nr 1 - kliknij tutaj

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" nr 2 - kliknij tutaj

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia "Hubalowa Rodzina" nr 3 - kliknij tutaj

=============================================================================================================================================

Konkurs plastyczny Major Henryk Dobrzański „Hubal” – Patron naszej szkoły

Organizatorem konkursu plastycznego jest Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Major Henryk Dobrzański „Hubal” - Patron naszej szkoły”, dowolną techniką w formacie A4. Tematem pracy powinno byd wybrane wydarzenie z życia „Hubala”.

Celem konkursu jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy o mjr. Henryku Dobrzańskim „Hubalu”, budzenie szacunku do Patrona szkoły, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie możliwości twórczych dzieci oraz umiejętności wypowiadania się poprzez prace plastyczne, pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności, promowanie młodych twórców poprzez prezentację ich prac na szerokim forum.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych noszących imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Krystyna Dobrzańska - Sobierajska, córka mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” oraz Henryk Sobierajski, wnuk mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”.

Termin składania prac od 1 marca do 31 marca 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników do 15 kwietnia 2020 roku na stronie organizatora www.majorhubal.pl. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz podsumowanie konkursu odbędzie się 30 kwietnia 2020 roku, na uroczystości Dnia Pamięci o mjr. Henryku Dobrzańskim, przy Szańcu w Anielinie. O dokładnym terminie – godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni stosownym zaproszeniem.

Dane teleadresowe do konkursu:

 • telefon kontaktowy: Marta Kostka, 660 663 953,
 • e-mail: hubalowarodzina@gmail.com,
 • strona internetowa: www.majorhubal.pl.

Regulamin konkursu plastycznego - kliknij tutaj

Załącznik nr 1 - kliknij tutaj

Załącznik nr 2 - kliknij tutaj

Załącznik nr 3 - kliknij tutaj

=============================================================================================================================================

Konkurs literacki dla uczniów szkół ponadpodstawowych noszących imię mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

Organizatorem konkursu literackiego jest Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”. Temat konkursu: wojenne losy mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” jako przykład uniwersalnych wartości, postaw i wyborów. Napisz rozprawkę, w której zaprezentujesz swoje stanowisko i podasz odpowiednie argumenty uzasadniające przedstawioną w temacie tezę.

Celem konkursu jest poszerzanie i utrwalanie wiedzy o mjr. H. Dobrzańskim „Hubalu”, budzenie szacunku do Patrona szkoły, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, promowanie zdolnych uczniów, ich nauczycieli i szkół.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Krystyna Dobrzańska–Sobierajska, córka mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, Henryk Sobierajski, wnuk mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”.

Termin składania prac od 1 lutego do 6 marca 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników do 15 kwietnia 2020 roku na stronie organizatora www.majorhubal.pl. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz podsumowanie konkursu odbędzie się podczas uroczystości Dnia Pamięci o mjr. Henryku Dobrzańskim przy Szańcu w Anielinie. O dokładnym terminie – godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni stosownym zaproszeniem.

Dane teleadresowe do konkursu:

 • telefon kontaktowy: Marta Kostka, 660 663 953,
 • e-mail: hubalowarodzina@gmail.com,
 • strona internetowa: www.majorhubal.pl.

Regulamin konkursu literackiego - kliknij tutaj

Załącznik nr 1 - kliknij tutaj

Załącznik nr 2 - kliknij tutaj

Załącznik nr 3 - kliknij tutaj

Załącznik nr 4 - kliknij tutaj

=============================================================================================================================================