Stowarzyszenie Hubalowa Rodzina

Redakcja strony www.majorhubal.pl jest pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia Hubalowa Rodzina. Stowarzyszenie będzie skupiać wszystkie osoby, dla których postać majora Hubala oraz Hubalczyków jest wzorem wszelkich żołnierskich cnót i przykładem patriotycznej postawy.

Do celów Stowarzyszenia należeć będzie:

  1. Promocja historii Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.
  2. Organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach artystycznych: wystawienniczych, wydawniczych i publicystycznych oraz teatralnych i filmowych.
  3. Podejmowanie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim związanych z tradycją Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz Hubalczyków.
  4. Gromadzenie informacji na temat majora Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz żołnierzy Oddziału Wydzielonego WP mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.
  5. Kolekcjonowanie przedmiotów archiwalnych: filmów, fotografii, dokumentów związanych z historią Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz Hubalczyków.
  6. Zrzeszanie osób zainteresowanych gromadzeniem, odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. Jeśli chciałby Pan/Pani dołączyć do naszego grona i działać w ramach Stowarzyszenia Hubalowa Rodzina prosimy o kontakt.

Kontakt: lukaszksyta@op.pl                                                                                                                                 

Redakcja strony
www.majorhubal.pl