Tradycje

Sztandar Środowiska Żołnierzy „Hubalczycy”

Sztandar ofiarowała Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel z Kanady. Projekt sztandaru wykonała Cezaria Iljin-Szymańska, haft – Zofia Żelazowska, zaś drzewce z okuciem, orłem w koronie i gwoździami pamiątkowymi – pracowania Władysława Miecznika. Poświęcenie i wręczenie sztandaru odbyło się 6 maja 1990 r. podczas mszy polowej w Anielinie.

Figurka z porcelany

Z okazji 70. rocznicy śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala, Fabryka Porcelany AS Ćmielów, wykonała porcelanową rzeźbę przedstawiająca Hubala na koniu skaczącego przez przeszkodę.

Projekt wykonał wybitny artysta rzeźbiarz, prof. Karol Badyna, twórca m. in. pomnika mjr Dobrzańskiego w Końskich.

Z uwagi na duże wymiary figurki (34 x 29 x 29 cm) wykonano ją z porcelany z domieszką tlenku wapnia (porcelana kremowa).

Figurka posiada szereg zabezpieczeń, chroniących ją przed fałszerstwem, a najważniejszą z nich jest różowa, czworokątna pieczęć wykonana ze specjalnie przygotowanej masy porcelanowej. Na dowód oryginalności figurka posiada certyfikat autentyczności, zawierający jej niepowtarzalny numer, datę powstania wzoru oraz nazwisko autora.

Figurka wykonana i malowana jest ręcznie z najwyższej jakości porcelany w Fabryce Porcelany AS Ćmielów.

Furmanów

Dąb Hubal – pomnik przyrody

Średnica pnia na wysokości 1,30m od ziemi 1,29m, obwód pnia na wysokości 1,30m od ziemi 4,07m, wysokość ok. 25m, wiek około 160 lat. Pomnik znajduje się na terenie Leśnictwa Bieliny w miejscowości Furmanów. Nadanie imienia „Hubal” miało miejsce 28. 04. 2006 r. i poprzedzone było ogłoszeniem konkursu wśród uczniów okolicznych szkół. Organizatorami był Miejsko – Gminny Dom Kultury w Stąporkowie (pomysłodawca), Stowarzyszenie „Ziemia Niekłańska” oraz Nadleśnictwo Stąporków. Nadanie imienia miało charakter uroczysty ( w formie happeningu ekologicznego). Uczestniczyli: burmistrz Stąporkowa E. Wojna, Komendant komisariatu policji w Stąporkowie J. Kaczmarczyk, młodzież szkolna, OSP Niekłań, miejscowi radni, mieszkańcy, młodzież ze szkoły w Niekłaniu, przedstawiciele Nadleśnictwa. Zawieszono tablicę z imieniem „Hubal” i dokonano „chrztu” poprzez polanie wodą z wozu strażackiego. Poeta ze Stąporkowa (urodzony w Furmanowie) – Stanisław Salata odczytał wiersz napisany specjalnie na tę uroczystość.

Podziękowania dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu za nadesłanie zdjęcie i przekazane informacje.

mjr Henryk Dobrzański - Hubal

Mjr Henryk Dobrzański - Hubal


 

Moneta

Żołnierz Polski na frontach II wojny światowej - mjr Henryk Dobrzański „Hubal” 1939 - 1940

 

MS Major Hubal

Statek Major Hubal

Masowiec wodowany 10 maja 1985 roku w Szczecinie. Od poczatku w służbie dla PŻM. 

MS Major Hubal

Medal z okazji wodowania MS Major Hubal


 

Na śmierć mjr. Henryka Dobrzańskiego

Medal „Na śmierć mjr. Henryka Dobrzańskiego” - projekt W. Łabędzki

Medal lany o średnicy 12 cm. Jeden z pierwszych medali poświęconych postaci majora Hubala. 

Pięćdziesiąta rocznica śmierci

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci - wystawa „Niespokojna Dusza” 1990 w Muzeum Historii Miasta Łodzi.

 

Pięćdziesiąta rocznica śmierci

Synowi Ziemi Jasielskiej w 50. rocznicę śmierci


 

Plakietka pamiątkowa I. Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół i Drużyn Harcerskich noszących imię majora Hubala i Hubalczyków

Plakietka pamiątkowa zaprojektowana i wykonana przez Zdzisława Janiewskiego, dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu.
 

Rocznica wybuchu II wojny światowej

PTTK w pięćdziesiątą rocznicę września 1939 - 1989


 

Setna rocznica urodzin

Setna rocznica urodzin majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”


 

Zjazd Hubalczyków

Zjazd Hubalczyków 25-26.04.1987 r. PAX Radom


 

 

Odznaka „Hubalczycy”

Odznakę zaprojektował w Chicago w 1942 r. mjr Marian Gawron. Matryca odznaki po wojnie trafiła w ręce grawera Panasiuka do Warszawy, który wykonał pierwszy egzemplarz. Odznaka odnaleziona została dopiero w latach 70-tych i odkupiona przez płk Mariana Zacha. Dzięki staraniom Klubu Hubalczyków wykonano 56 odznak, które potem wręczone zostały Hubalczykom, którzy przeżyli wojnę. Na rewersie odznak wygrawerowano imiona, nazwiska oraz stopnie i pseudonimy poszczególnych żołnierzy. Na prototypie odznaki szarfa z „1939, 1940, Hubalczycy” była biała. Kolor zmieniono w ten sposób by zachować barwy narodowe a zielonym kolorem podkreślić charakter oddziału mjr. Hubala. Odznaka „Hubalczycy” nadawana jest instytucjom oraz osobom zasłużonym, którzy odznaczani są, co roku w Anielinie.