Marian Rataj

W 1939 - 40 r. był ministrantem w klasztorze księży Filipinów w Poświętnem-Studziannie. Z inicjatywy księdza Ludwika Muchy pomagał w gromadzeniu dla oddziału mjr. Hubala zaopatrzenia - żywności, umundurowania i furażu dla koni. 
Od 1943 walczył w AK. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. 

Źródła: 
1. M. Zach, II Wojna Światowa 1939-1945, [w:] Nasze Brudzewice, praca zbior. pod red. J. Sroka, Tomaszów Maz. 2002, s. 137. 
2. 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 303. 
3. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 128. 
4. Foto ze zbiorów prywatnych Jana Zaborowskiego.