Franciszek Wilk

Urodził się w 12.11.1901 roku w Skroninie. Brał udział w wojnie 1920 roku, pełniąc czynną służbę w oddziale łączności. W okresie międzywojennym rozstał się z armią i pracował jako kucharz. Założył w Opocznie „Bar Polski”, który mieścił się na parterze okazałego budynku przy placu Kilińskiego nr 12. W bezpośrednim sąsiedztwie baru znajdowała się Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego. W okresie okupacji zakwaterował się tam batalion niemiecki. Żołnierze okupanta chętnie zaglądali do „Baru Polskiego”. Nad restauracją Wilka, na piętrze znajdowało się kasyno oficerskie dla żołnierzy niemieckich. Mimo to Franciszek Wilk prowadził działalność konspiracyjną już od pierwszych dni listopada 1939 r. Był członkiem SZP, u niego znajdowała się tzw. „skrzynka kontaktowa” na powiat opoczyński. Wkrótce na tereny ziemi opoczyńskiej przybył Oddział Wydzielony Wojska Polskiego pod dowództwem mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Bar stał się punktem kontaktowym oddziału, a Franciszek Wilk „wielce energicznym agentem”. Przez punkt kontaktowy do oddziału trafiali żołnierze, żywność oraz wszelka pomoc okazywana oddziałowi mjr. Hubala. 

Aresztowany 7 sierpnia 1943 roku. Został przywieziony do KL Auschwitz 23 sierpnia 1943 roku w transporcie z Radomia. Miał numer obozowy 137724. 27 kwietnia 1944 roku został przeniesiony do KL Buchenwald. 

Po dwuletnim pobycie w obozach koncentracyjnych Oświęcimia i Buchenwaldu powrócił do Opoczna i mieszkał tam aż do śmierci. Zmarł 12 kwietnia 1971 roku. 

Jego grób znajduje się na cmentarzu w Opocznie przy ulicy Moniuszki. 

Więcej na temat konspiracyjnej działalności „Baru Polskiego” Franciszka Wilka w Opocznie kliknij tutaj

Galeria:Redakcja strony składa serdeczne podziękowania dyrektorowi Muzeum Regionalnemu w Opocznie za cenne informacje.

Źródło:
1.Wańkowicz M., Hubalczycy, Warszawa 1979.
2. Derecki M., Śladami hubalczyków, Lublin 1971.
3. Ziółkowska-Boehm A., Dwór w Kraśnicy i hubalowy Demon, Warszawa 2009.
4. Łuczkowski T., Opocznianie – uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej,[w:] W cieniu czerwonej zarazy, Piotrków Tryb. - Opoczno 2010.