Zastrzeżenia prawne §

Prawa autorskie
Całość strony www.majorhubal.pl, jak też jej części składowe (w szczególności nazwa, teksty, zdjęcia, układ graficzny i kolorystyka) stanowią własność autora, a ich kopiowanie, powielanie, drukowanie, rozpowszechnianie, nagrywanie na nośniki elektroniczne oraz umieszczanie w internecie bez zezwolenia autora jest nielegalne i podlega ochronie prawnej zgodnie z Art. 23 i 24 § 1, 2 oraz 3 kodeksu cywilnego, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W celu jakiegokolwiek wykorzystania informacji, zdjęć, grafiki, danych itd. zawartych na stronie, należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę autora. Cytowanie niewielkich fragmentów tekstów jest możliwe po:
  • zawiadomieniu autora strony o tym fakcie (formularz)
  • zamieszczeniu przypisu z podaniem źródła informacji - adresu URL: https://www.majorhubal.pl.